Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg


REGULAMIN 

IX GRAND PRIX ELBLĄGACH BIEGACH NA ORIENTACJĘ

1.        CEL

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja biegów na orientację.

Zawody mają charakter wyłącznie amatorski (sportowo-rekreacyjny) i zachęcają do rekreacji na lokalnych terenach zielonych.

2.        ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

3.     PRZYGOTOWANIE TRAS I ZABEZPIECZENIE SĘDZIOWSKIE

Elbląski Klub Orienteeringu  Gryf przy Klubie 16 PDZ.

4.     TERMIN  i  MIEJSCE

Terminy IX edycji Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację:

RUNDA DATA MIEJSCE ZBIÓRKA
I runda 07.10.2017 r. (sobota), godz. 10:00 Las Miejski 
Bażantarnia
Przy restauracji 
"Myśliwska" 
II runda 04.11.2017 r. (sobota), godz. 10:00 Las Miejski 
Bażantarnia
Przy restauracji 
"Myśliwska"
III runda 02.12.2017 r. (sobota), godz. 10:00 Park Modrzewie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Mazurska 6
IV runda

UWAGA ZMIANA MIEJSCA I TERMINU

20.01.2018 r.  (sobota), godz. 10:00

Park Kajki Szkoła Podstawowa nr 6 Al. Piłsudskiego
V runda

UWAGA ZMIANA MIEJSCA

10.02.2018 r. (sobota), godz. 10:00

Stare Miasto ZSZ nr 1 ul. Zamkowa
VI runda 03.03.2018 r. (sobota), godz. 10:00 Las Miejski 
Bażantarnia
Przy restauracji 
"Myśliwska"
VII runda

UWAGA ZMIANA MIEJSCA

07.04.2018 r. (sobota), godz. 10:00

Las Miejski
Bażantarnia

Przy restauracji
"Myśliwska"
VIII runda 05.05.2018 r. (sobota), godz. 10:00 Las Miejski 
Bażantarnia
Przy restauracji 
"Myśliwska"
Indywidualne
 Mistrzostwa
 Elbląga
09.06.2018 r. (sobota), godz. 10:00

Las Miejski 
Bażantarnia

Przy restauracji 
"Myśliwska"


5.     UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni.
Wskazane jest posiadanie przez każdego z zawodników zegarka i kompasu (busoli).
Zegarek ze względu na limit czasu na pokonanie określonej trasy.
Kompas służy do właściwego zorientowania mapy z wykreśloną trasą, którą zawodnik otrzymuje na starcie.

6.     SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kategorie:
- dziewczęta    - szkoły podstawowe
- chłopcy         - szkoły podstawowe
- dziewczęta    - szkoły gimnazjalne
- chłopcy         - szkoły gimnazjalne
- dziewczęta    - szkoły średnie  ( licea, technika, szkoły zawodowe)
- chłopcy         - szkoły średnie  ( licea, technika, szkoły zawodowe)
- kobiety OPEN*
- mężczyźni OPEN*
- rodzinna (rodzice, opiekunowie z dzieckiem do lat 12)
* OPEN kategoria otwarta - osoby, które ukończyły naukę w szkole średniej i starsze.
W tej kategorii mogą wystartować również osoby uczące się w szkołach średnich jeżeli czują się na siłach jednak nie będą wtedy klasyfikowane w kategorii szkół średnich.
O kategorii wiekowej decyduje szkoła do której uczęszcza zawodnik .

Punktacja:
Za udział w każdej rundzie zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:
1 miejsce 50 pkt.,
2 miejsce 48 pkt.,
3 miejsce 46 pkt. itd.
4 i pozostałe miejsca o jeden punkt mniej

W przypadku zajęcia miejsc ex aequo otrzymują tyle samo punktów.
Do punktacji generalnej wliczone będzie siedem najlepszych wyników.
Do klasyfikacji generalnej nie będzie zaliczana ostatnia IX runda GP (będą to Mistrzostwa Elbląga).
Gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie zdecyduje: większa ilość startów (biegów) i punkty tam zdobyte. Gdy i w tym przypadku liczba startów będzie taka sama o ostatecznej kolejności zdecyduje ilość pierwszych miejsc, potem drugich itd. w poszczególnych rundach.
Podsumowanie cyklu Grand Prix nastąpi podczas IX rundy w dniu 09.06.2018 r. 

7.     ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać na niżej podane adresy mail lub numery telefonów:
kazek14521@onet.pl lub nr tel. kom. 603778389
bolesaw.czechowski@interia.pl lub nr tel. kom. 505246602
Kategorie szkolne - w zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię zawodnika (zawodników przy zgłoszeniu zbiorowym), nazwę szkoły do której uczęszcza i kategorię.
Kategoria open - tylko imię i nazwisko z dopiskiem open.
Kategoria rodzinna - imiona i nazwiska opiekunów i dzieci.
Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej na trzy dni przed zawodami  W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać się 15 minut przed startem imprezy.

8.     NAGRODY

Na zakończenie każdej rundy zawodnicy którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca od  I do III otrzymają pamiątkowe dyplomy. W miarę możliwości finansowych wśród wszystkich uczestników może być rozlosowana nagroda niespodzianka.
Podczas podsumowania całego cyklu Grand Prix zawodnicy którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od  I do III otrzymają dyplomy i pamiątkowe medale lub statuetki.

9.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Opiekę medyczną zapewniania organizator.
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów sportowych odpowiadają zawodnicy. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika organizator nie ponosi odpowiedzialności. Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu GP. Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych.
Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie MOSiR-u oraz w elbląskich mediach.

 

                                                                                              Organizator                                                                                                                                   Dział Organizacji Imprez 
                                                                              MOSiR

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…